ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Gratulace týmu Triola

Na jaře, v době uzavření škol, se konala krajská (tentokrát on-line) kola v soutěži Prezentiáda, ve kterých se velmi dobře umístily naše žačky a postoupily tak do česko-slovenského grandfinále v Brně.

Přestože epidemiologická situace byla v září vážnější než v dubnu, se pořadatelé rozhodli velké finále uspořádat. Již tradičně, byť za velmi zpřísněných hygienických podmínek, se konala tato soutěž na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity.

Naši školu tentokrát reprezentovaly hned týmy dva. V kategorii ZŠ se svým tématem Za každou cenu zúčastnily Natálie Uhrová a Adéla Janáková z kvarty. Finále v letošním roce bylo ztíženo tím, že kromě tématu byl soutěžícím přiřazen i kontext, ve kterém svou prezentaci musí provést. A los pro dívky nebyl zrovna příznivý. Vždyť zkuste si představit, že ve 14 letech děláte prezentaci pro zasedání top managementu. Dívky se s tím ale popraly dobře, a ačkoliv nepostoupily mezi úplně ty nejlepší, tak byly pochváleny nejen za obsah, ale také za nejlepší grafické zpracování. Obě se již těší na další ročník, tak doufáme, že na jaře bude opět vyhlášen.

Druhý postupující tým tvořila děvčata ze septimy – Veronika Veselá, Marie Svobodová a Tereza Poláková. Děvčata si ze dvou nabízených témat vybrala Za pět minut dvanáct a jako kontext jim bylo přiřazené televizní zpravodajství. To je nejdříve poměrně nemile překvapilo, protože jsou zvyklá s posluchači během prezentace komunikovat a to v případě tohoto kontextu nebylo povoleno. Ale nakonec si s tím poradily naše prezentérky velmi dobře a do své, doma připravené prezentace, zapojily i některé své spolužáky. Jejich práce jim přinesla postup s pěti dalšími týmy do velkého odpoledního programu. Tentokrát ale byla připravena novinka, podle které mělo být rozhodnuto, kteří studenti středních škol jsou v této oblasti nejlepší. Dívky dostaly předpřipravenou prezentaci, na které bylo 9 náhodných fotografií (šípkové růže, dítěte ve stanu, italského města Cinque Terre, …). Každá z těchto fotografií se zobrazovala 20 sekund a dívky měly přesně hodinu na to, aby k celé prezentaci připravily plnohodnotný komentář, který bude mít nějaké poselství. Děvčata se soustředila na téma, jak je pro každého z nás důležitá pochvala, především ta od rodičů. Jejich pohotovost, vtip i zamyšlení se nad daným tématem jim vynesl krásné druhé místo. Pro naši školu je to velký úspěch, ale věříme, že na jaře se opět budeme moci pochlubit postupem dalších soutěžících do celostátního kola.

Děvčatům velmi gratulujeme a oběma týmům děkujeme za krásnou reprezentaci školy.

rss