GDPR

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje studentů, žáků a zákonných zástupců, a to v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR). Informace o způsobu zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách školy www.gvi.cz v dokumentu Směrnice pro ochranu osobních údajů. Další dokumentace k ochraně osobních údajů školy je k dispozici k nahlédnutí v sídle školy.

rss