ZE ŽIVOTA ŠKOLY

FCE – PODZIM 2019

Pravidelně dvakrát ročně probíhá na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) a PET (Preliminary English Test). Kurzu se účastní studenti vyššího gymnázia. Velká část studentů budoucího maturitního ročníku může získat doživotně platný certifikát o své úrovni znalostí anglického jazyka.

O prázdninách se naši žáci (ze současné oktávy a 4. B) dověděli výsledky zkoušek FCE či PET, kterých se v červnu zúčastnili. Jejich SMSky i e-maily opravdu potěšily.

Zkoušku FCE složili:
JAN BERNAD
VIKTORIE BŘEZINOVÁ
DOMINIK ŠIMŮNEK
ELIŠKA PAVLÍKOVÁ

Zkoušku PET složili:
DOMINIK BŘEZINA
ADÉLA CASKOVÁ
ROMAN ČÍŽEK
MARIE KUNOVÁ
NGUYEN THI THU THAO
LENKA PAVLÍKOVÁ
BARBORA ŠIMONOVÁ

VŠEM JIM BLAHOPŘEJEME!

Věříme, že jim angličtina bude dobrým pomocníkem při budoucím studiu i v práci.

Příprava na jazykové zkoušky bude pokračovat i v následujících měsících školního roku 2019/2020, a to už od 19. 9. 2019. Předpokládá se účast hlavně studentů ze třídy 8. O a 4. B. Bude se jednat o ty zájemce, kteří chtějí skládat zkoušku v listopadu nebo v prosinci 2019. Kurz pro nižší ročníky bude probíhat ve 2. pololetí tohoto školního roku.

Příprava probíhá v učebně G 16.
Kurz bude vždy ve čtvrtek od 14.15 do 15.45.
Termíny jsou 19. 9., 3. 10., 17. 10., 31. 10., 14. 11., popř. 21. 11. a 5. 12.

Změny vyhrazeny!


Ve zmíněném kurzu mohou všichni rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu.

Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka. Zdůrazňuji, že hlavní tíha přípravy na zkoušku spočívá na individuální práci zájemce.

Termíny zkoušek v následujícím období:

FCE NA POČÍTAČI
27. 9. 2019, 19.10., 22.11.

FCE PAPÍROVOU FORMOU
12. 10. 
3. 12. Registrační centra: Č. Budějovice, Pardubice, Plzeň, Zlín
14. 12. Registrační centra: Brno, Jihlava, Olomouc, Pardubice, Praha

PET NA POČÍTAČI - neproběhne

PET PAPÍROVOU FORMOU
16.11. Registrační centra: České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Pardubice, Plzeň, Praha, Zlín
5.12.  Registrační centrum: Brno 

Další informace o zkouškách:
https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/datum-cena-misto

Hodně úspěchů při studiu přeje Jiří Foller.
Dosud zkoušky úspěšně složili:


Maturitní ročník FCE PET Celkem
2020 zatím 4 7 11
2019 8 14 22
2018 5 4 9
2017 6 7 13
2016 1 1 2
2015 4 0 4
2014 4 0 4
2013 2 0 2
2013-2019 34 33 67 Ilustrační obrázek:

https://www.ttischool.com/blog/which-exam-is-right-for-me/

rss