Archiv

Exkurze z projektu IPO

Že chemie nepatří na gymnáziu v Ledči n.S. mezi předměty, které by studenty "strašily", platí už dlouhodobě. Svědčí o tom například i uplatnění studentů oktávy z roku 2014, z nichž celá jedna třetina úspěšně studuje na vysokých školách zaměřených na chemii, popř. biologii.

V tomto pozitivním trendu probíhá i projekt IPO "Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost". Několik exkurzí z tohoto projektu se uskutečnilo v uplynulých týdnech. Zmíníme se v tomto článku o třech, které studenty velice zaujaly.

Prohlídka skláren Caesar Crystal Bohemia v Josefodolu umožnila žákům seznámit se s výrobou ručně broušeného skla. Žáci mohli vidět několik provozů či dílen - tavící pece, brusírnu i podnikovou prodejnu. Někteří z nich si také vyzkoušeli oblíbenou aktivitu - foukání skla. Díky tomu mohli poznat, jak náročné je vyrobit tak kvalitní produkt, jakým ručně broušené sklo - vázy, misky a jiné předměty - určitě je. Právě tato klasická technologie umožňuje firmě získat odbyt pro její výrobky v mnoha zemích světa, zejména u náročných zákazníků.

Od žhavého prostředí skláren se přemístěme do chladného prostředí Vodního díla Želivka - Úpravny vody Nesměřice u Zruče nad Sázavou. Žáci mohli projít a díky fundovanému výkladu se seznámit s celým procesem úpravy vody od přítoku z přehradního jezera až po vypuštění upravené vody směrem na Prahu, popř. do mnoha dalších měst, která jsou ze Želivky zásobována. Filtrace na obrovských pískových filtrech, dávkování přísad i ochrana vody ozonizací působily opravdu impozantně. Oblíbené bylo i kontrolní akvárium se pstruhy, kteří jsou indikátory jakéhokoli znečištění.

Dalším navštíveným podnikem byla továrna SILON s.r.o. v Plané nad Lužnicí. Tato exkurze vedla do nejvzdálenějšího místa ze všech tří popisovaných - do jižních Čech, několik kilometrů za Tábor. Na začátku jsme byli všichni seznámeni s bezpečnostními pokyny pro návštěvníky a vybaveni pomůckami. Poté jsme byli seznámeni formou prezentací s nosnými výrobními programy a ve dvou skupinách nás vedoucí exkurzí provedli přístupnými provozy a podali přiměřený výklad. Tento podnik zpracovává mj. i recyklované PET lahve. Po jejich nadrcení se v jedné veliké hale vyrábí netkaná textilie, která se používá zejména ve stavebnictví a zemědělství. Mezi další výrobky firmy Silon patří např. plastové vodovodní potrubí, různé fólie a tzv. kampaundy - polotovar pro výrobu hadic, trubek, kabelů apod. Tato firma je velice moderní, je jednou z největších svého druhu v Evropě. Vyváží své výrobky do mnoha zemí světa.

Nejen tyto tři, ale jistě i další exkurze z tohoto projektu velice obohatily poznání a rozhled našich studentů a u některých mohly i napomoci k lepší orientaci pro příští studium na vysoké škole.

 

Jiří Těšínský a Jiří Foller.

rss