ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Exkurze v Praze v rámci Týdne Vědy a techniky

Žáci gymnázia se zúčastnili přednášek konaných v rámci Týdne vědy a techniky.

Tentokrát v Ústavu makromolekulární chemie AV viděli přednášku Makromolekulární obři vedenou Ing. Michalem Babičem, Ph.D. Přednáška zábavnou formou vysvětlovala vznik a chování makromolekulárních látek. Poté následovala prohlídka laboratoří, ve kterých probíhá výzkum biolékařských polymerů, které se používají především na cílenou a bezpečnou léčbu nádorových onemocnění.

Studenti si také připomněli historii ústavu úzce spojenou s panem profesorem O. Wichterlem, který se stal známým hlavně svým objevem měkkých kontaktních čoček.

V odpoledních hodinách jsme ještě absolvovali přednášku "Prebiotika jsou opravdu nezbytnou složkou výživy člověka", kterou vedl RNDr. Petr Šíma, CSc. I když většina z nás očekávala, že se dozví, jaké potraviny bychom měli jíst, přednáška se odvíjela spíše v duchu historickém.

Bylo ale zajímavé si uvědomit, jakým způsobem se stravovali naší předci a jak úzce je stravování spojeno se způsobem života. Závěr přednášky se dá shrnout slovy řeckého filosofa Demokrita: "Všechno je jen věc názoru. Jen základní prvky jsou pravdivé."

Exkurze se zúčastnili žáci septimy, třetího a druhého ročníku. I přes brzké vstávání a nevlídné počasí exkurze obohatila znalosti žáků v oblasti makromolekulárních látek a ukázala na spojitost vědy s ochranou zdraví.

 

 

rss