ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Exkurze v ČNB

Ve středu 22. května 2024 jsme se my, studenti gymnázia a střední odborné školy, vydali na exkurzi do České národní banky.

Náš výlet započal v 8 hodin, když jsme autobusem vyrazili směr Praha. Naštěstí jsme se při cestě nesetkali s žádnou kolonou a cesta byla klidná. Následně jsme po příjezdu byli rozděleni na 2 skupiny, a zatímco první šla rovnou do ČNB, tak ta druhá měla rozchod v nedalekém obchodním centru Palladium, kde jsme si dali něco dobrého k obědu a vyrazili na nákupy. Poté jsme se v určený čas setkali před budovou ČNB, kde jsme se vyměnili s první skupinou.

Při vstupu jsme prošli bezpečnostní prohlídkou a následně jsme od paní průvodkyně dostali sluchátka, přes která s námi mluvila. Paní průvodkyně nám řekla a ukázala spoustu zajímavých věcí, mezi niminapříklad fungovaní rady banky, pravomoce ČNB a mnoho dalšího. Mně se osobně nejvíce líbila expozice, která obsahovala informace o padělání peněz a jak tyto padělky můžeme poznat. Ke konci nám byly vysvětleny pojmy inflace a deflace, způsoby, jak stát a vláda mohou reagovat na finanční problémy lidí a státu, a nakonec jsme hlasovali, zda zachovat korunu či euro.

Následně jsme se všichni sešli před bankou a vyrazili k autobusu, cesta do Ledče byla klidná a zanedlouho jsme byli doma.

Tato exkurze byla velmi zajímavá a myslím, že každý se dozvěděl něco nového a některé možná inspirovala v budoucnosti studovat a zabývat se finanční a ekonomickou problematikou.

Ondřej Pátek, 2.B


rss