ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Exkurze primy - ENVIROPOL

Dne 20. 12. 2022 třída 1.P neseděla v lavicích, ale vyjela na exkurzi do ENVIROPOLU a na dotřiďovací linku ASMJ v Jihlavě – Hruškových Dvorech. Jihlava nás přivítala mlhavým, větrným a velmi chladným počasím. My jsme se ale nenechali odradit! V Enviropolu jsme během exkurze navštívili haly, ve kterých probíhá zpracování a recyklace elektroodpadu. Ve školící místnosti nám byl celý proces recyklace vysvětlen a názorně ukázán.

Další část exkurze pokračovala ve společnosti ASMJ, která se zabývá tříděním materiálně využitelných složek odpadů (zejména papíru a plastů). Žáci si mohli prohlédnout halu, ve které probíhá ruční třídění plastového odpadu. Ve venkovních prostorech areálu si prohlédli již vytříděný plastový odpad připravený k dalšímu zpracování. Na konci exkurze byly žákům představeny některé výrobky z recyklovaných plastů.

Na závěr exkurze jsme zvládli i společnou fotografii.

Poselství exkurze: Třiďte odpad pečlivě a správně a na exkurze v zimních měsících jezděte teple oblečeni 😊.

Magdaléna Kvášová

rss