Archiv

Exkurze - IQ Landia Liberec

V letošním školním roce se opět konaly návštěvy iQlandie v Liberci.

Exkurzí se zúčastnili žáci primy, tercie, kvinty a I.B.  Spolu s nimi se zúčastnili také žáci z ledečské základní školy a žáci z obou základních škol ze Světlé nad Sázavou. Celkem 120 dětí, z nichž  40 bylo ze základních škol. Do Liberce se jelo třikrát a veškeré náklady s tím spojené byly hrazeny z projektu na podporu přírodních předmětů.

Žáci se nejprve zúčastnili zábavné chemické show, při které viděli, jak hoří vodík, jak se chová zkapalněný dusík i jak lze přelévat plyn. Chemické pokusy všechny naladily a potom si mohli iQlandii procházet sami. Vystavené pomůcky si mohli vyzkoušet a ověřit si tak znalosti z chemie, biologie, fyziky, zeměpisu

S největším zájmem se asi setkaly pomůcky v posledním patře, zaměřené na fyziku, konkrétně na šíření zvuku. Také si každý mohl vyzkoušet Hvězdný kolotoč. Ten kdo ho vyzkoušel, mohl na vlastní kůži poznat pocity kosmonautů při cestě do vesmíru. Bez povšimnutí nezůstal Geolab, kde se žáci podívali, jak to vypadá v samém nitru naší planety, co všechno se skrývá pod povrchem České republiky.

Na závěr proběhla návštěva planetária - promítání 3D filmu Planety a přednáška o naší Sluneční soustavě.

Exkurze do iQlandie dětem pomohla přiblížit probírané učivo a zábavnou formou a vlastní zkušenností si ověřit některé poučky a zákony, které se ve škole mnohdy jeví jako velká nuda.

Je jenom škoda, že takovéto zařízení je od nás tak daleko. 

 

Více fotografií je na adrese: www.gvi.rajce.net

 

 

rss