ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Exkurze do IQlandie

Ve středu 6. 10. 2021 se uskutečnila exkurze do IQlandie, které se zúčastnili žáci primy a část žáků z tercie. Po tříhodinové cestě autobusem do Liberce začal pro žáky program. Nejdříve si prošli expozice a při nich hledali odpovědi na otázky do pracovního listu na téma Geo a geolab, který byl zaměřený na geologickou historii Země. Druhý pracovní list se týkal Země a vesmírných těles. V těchto úkolech např. žáci zjišťovali, jakou hmotnost by měla plechovka koly na různých místech ve Sluneční soustavě (Měsíc, Slunce, Země, Jupiter, Mars).
Po obědě byli žáci rozděleni do dvou skupin a zúčastnili se workshopů. Jeden byl na téma Člověk a jeho schopnosti. Během laboratorního cvičení si žáci změřili svůj krevní tlak a puls. Zjistili, jak je činnost srdce ovlivněna fyzickou námahou po 10, 20 dřepech. Dále měřili, jak se liší povrchová teplota různých částí těla, rozlišovali různě drsné povrchy pomocí hmatových čidel, testovali svou čichovou paměť. Jedna úloha byla také zaměřena na pohybové aktivity a práci s těžištěm těla.
Druhý workshop byl forenzní. Žáci během laborek probádali několik modelových míst činu, seznámili se s metodou daktyloskopie – na daktyloskopickou folii přenesli otisky svých prstů. Za využití forenzní antropologie prozkoumali a identifikovali kosterní pozůstatky. Další metodou určili krevní skupinu krve, která byla nalezena na místě činu. Vyzkoušeli si chromatografii, jako analytickou metodu forenzní chemie a vyřešili dvě krimiúlohy. První z nich se týkala určení rozdílu lidské a zvířecí krve, druhá hnědých řas rozsivek, které často pomáhají při objasnění případů utonutí.

Na závěr zpětná vazba od žáků:
„V IQlandii se mi líbila skleněná spirála, protože na ní bylo napsané co a kdy lidé vynalezli nebo objevili.“
„Mě se nejvíc líbilo pilotování virtuálního letadla.“
„Moc se mi líbilo zemětřesení, bubliny a také, že tam mají klavír, na který můžete hrát.“
„Líbila se mi ta voda a vodní svět a když jsme šli a byla pod námi ta kostra. Pak se mi ještě líbilo zemětřesení a bubliny. Nakonec se mi líbilo, jak jsme chodili v té tmě a poznávali věci. Workshopy byly zajímavé.“
„Nejlepší bylo: černá díra, fontána, zemětřesení, workshop, tlakoměr.“
„Líbilo se mi, jak se tam dal pomocí robota zvednout míč, a taky ty schody do tvaru spirály, vodní vír a optické klamy na zdech jiných schodů.“

Mgr. Iveta Hausdorová

rss