Archiv

Evropský den jazyků

DEN JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Den jazyků proběhl v pátek 26. září a už podruhé jsme připravili představení v jazycích, které se zde vyučují. Letos se do programu zapojili zejména studenti nižšího gymnázia.

Začalo se anglicky, i když refrén byl nezvyklý – v našem rodném jazyce. Studenti tercie svojí písničkou „Stodola – pumpa“ přilákali celý sál ke společnému zpěvu. Anglické byly i karaoke písničky v podání sekundy a kvarty.

Moderátoři – Lili Rudenco a Filip Bělohradský - z tercie bravurně zvládali úskalí propojování jednotlivých výstupů a osvěžili svůj projev mnoha vtipnými slovy z ruštiny (např.: sviněc = olovo apod.) nebo z němčiny (Aschenputtel = Popelka).

Rusky se učící studenti zazpívali dvě písničky, zejména Kaťuša se líbila.

Němčináři zaujali modernějšími písničkami – Můj pokoj a Moskau.

Je určitě způsob komunikace, který je nade všemi jazyky. A tím jsou příběhy a pohádky. Pohádka „Tři prasátka“ v angličtině s pěknými kulisami se také velmi líbila.

Nejstaršími účinkujícími – studenty septimy - a také nejdelším bodem programu se prezentovala francouzština. Jejich předtočený hraný film byl velkým překvapením a patřil k tomu nejlepšímu z celého představení.

Náš program měl inspirovat a připomenout důležitost cizích jazyků. A také znalost a respekt k cizím kulturám. Moderátoři na konec popřáli všem divákům: „Ať vás cizí jazyky baví a ať vám jsou v budoucnu užitečné.“

A ROZHODNĚ NEŠKODÍ PŘIPOMENOUT SI, O CO SE VLASTNĚ JEDNÁ

Evropský den jazyků (EDJ) se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. Obecné cíle Evropského dne jazyků jsou: Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a podpora celoživotního jazykového vzdělávání.

Na území Evropy se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Většina evropských jazyků je indoevropského původu. Od konce 18. století je nejrozšířenějším jazykem v Evropě (geograficky i počtem rodilých mluvčí) ruština s přibližně 150 miliony mluvčích, následuje němčina (asi 95 milionů), angličtina a francouzština (po 65 milionech), italština (60 milionů), španělština a polština (po 40 milionech), ukrajinština (30 milionů). Ve studiu cizích jazyků je v současnosti v Evropě nejpopulárnější angličtina, následovaná němčinou, francouzštinou, italštinou, ruštinou a španělštinou.

JAK EDJ  PROBÍHÁ?

Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Rady Evropy věnovaných Evropskému dni jazyků http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/JEL_en.asp  a http://edl.ecml.at.

Nechte se inspirovat projekty z uplynulých let - informace o nich naleznete na http://edl.ecml.at/Events/tabid/1514/language/en-    GB/Default.aspx    

Můžete si také vyluštit kvíz: http://www.goethe.de/ins/cz/prj/ets/aip/qui/deindex.htm    

JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Výuce cizích jazyků na gymnáziu je dlouhá léta věnován velký prostor. Vedle mateřského jazyka se vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština. Opomenout nesmíme ani latinu.

V různých soutěžích a olympiádách dosáhli naši žáci v minulosti mnoha úspěchů, dokonce i na celostátní úrovni.

Při zpětné vazbě od našich absolventů se stále více ukazuje, že jeden cizí jazyk je málo, ale že přísloví „Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“ může platit např. i při hledání pracovní příležitosti.

Proto si den jazyků také připomínáme.

rss