ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Evropský den jazyků

Letos jsme se rozhodli oslavit Evropský den jazyků trochu jinak než obvykle. Většinou bývá celý program zarámován představením v multifunkčním sále naší školy, tentokrát jsme dali přednost blízkému kontaktu studentů s reáliemi. Pracovali jsme ve třídách, kde probíhaly různé workshopy. Jednak to byly prezentace a ohlasy nedávného zájezdu do Anglie, dále různé slovní hrátky, reflexe praktického využití jazyka a také seznámení se s kuchyní cizích zemí.

A jaké jsou ohlasy?

 

NĚMČINA:

V rámci Evropského dne jazyků v němčině byli žáci informováni o zajímavých faktech o jazycích a o rozdělení evropských jazyků do skupin. Jazyková zábava zahrnovala seznámení s palindromy v různých evropských jazycích, nejdelšími slovy v češtině i němčině, idiomy světových jazyků a jazykolamy v němčině.

 

Angličtina:

Den jazyků jsme letos pojali v duchu jídla: ochutnali jsme několik britských a amerických specialit: uvařili jsme si pravý anglický čaj s mlékem, ochutnali toasty s Marmite, z USA jsme si vybrali snídaňové Pop Tarts, sladko-slané Peanut Butter Cups a ochutnali i (nealkoholické) Root Beer. A na závěr jsme zavítali i na východ s ruskou čokoládou a japonskou kávou. 

O dalších kulinářských pokusech referujeme v článku: Angličtina prochází žaludkem

 

RUŠTINA:

Evropský den jazyků ve výuce ruského jazyka jsme si připomněli různými aktivitami. Žáci ve skupinách vytvářeli myšlenkové mapy na téma "Proč se učíme cizí jazyky". Uváděli nejrůznější důvody - chtějí cestovat a v zahraničí se domluvit, poznat nové přátele, získat dobrou práci, číst knihy či sledovat filmy v původním jazyce. Po prezentaci svých prací následovala diskuze o tom, zda se dostali do situace, že se museli cizím jazykem domluvit. Uváděli zážitky z dovolených, kdy si potřebovali něco zařídit, pohovořit si s druhými lidmi. Cizím jazykem mluvili nejen v zahraničí, ale také v Praze, když turista potřeboval vysvětlit, kde si má koupit jízdenku na dopravu. Dále diskuze byla zaměřena na význam učení se cizích jazyků a překážky, které se objeví při studiu jazyků. Shodli se, že v dnešní době je důležité umět cizí jazyky. Žáci své názory vyjadřovali a situace popisovali v ruském jazyce.

 

FRANCOUZŠTINA:

Také nezůstala stranou, ale studenti sami sobě připravili ochutnávku z dobrot francouzské kuchyně.


FOTOGALERIE

rss