ZE ŽIVOTA ŠKOLY

EVROPSKÝ DEN JAZYKŮ

EN JAZYKŮ NA NAŠÍ ŠKOLE

Den jazyků proběhl v pondělí 25. října 2017. Už počtvrté jsme připravili představení v jazycích, které se na naší škole vyučují. Náš program měl inspirovat a připomenout důležitost cizích jazyků. A také znalost a respekt k cizím kulturám. Proti Evropskému dni jazyků šlo o posun téměř jednoho měsíce, způsobený tím, že koncem září byla naše škola v Rusku na poznávacím zájezdu.

Letos se znovu dostala ke slovu i latina. A právě studentskou hymnu Gaudeamus igitur přednesli na úvod programu studenti předmaturitního ročníku.

Další část programu patřila francouzštině. Binderya, která rok pobývala ve Švýcarsku, se zaměřila na tuto zemi a diváky zaujala svými znalostmi hlavně o školství této alpské země. Komentář četla Nikola.

Moderátorka - Míša Bělská ze 4. ročníku - bravurně zvládala celé téměř dvouhodinové vystoupení, jednak uvádění programu, a pak také hlavní prezentaci, která představila zájezd studentů našeho gymnázia do Petrohradu. O této akci se píše v jiném článku na tomto webu.

 

A CO VLASTNĚ DEN JAZYKŮ ZNAMENÁ ?

Evropský den jazyků (EDJ) se slaví 26. září po celé Evropě od roku 2001. Obecné cíle jsou: Upozornit veřejnost na důležitost studia jazyků, posilování mnohojazyčnosti a interkulturního porozumění, podpora jazykové a kulturní rozmanitosti Evropy a podpora celoživotního jazykového vzdělávání.

Na území Evropy se vyskytuje asi 225 domorodých jazyků. Většina evropských jazyků je indoevropského původu. Od konce 18. století je nejrozšířenějším jazykem v Evropě (geograficky i počtem rodilých mluvčí) ruština s přibližně 150 miliony mluvčích, následuje němčina (asi 95 milionů), angličtina a francouzština (po 65 milionech), italština (60 milionů), španělština a polština (po 40 milionech), ukrajinština (30 milionů). Ve studiu cizích jazyků je v současnosti v Evropě nejpopulárnější angličtina, následovaná němčinou, francouzštinou, italštinou, ruštinou a španělštinou.

 

JAK EDJ  PROBÍHÁ?

Jako každý rok i letos proběhla řada aktivit organizovaných po celé Evropě. Podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Rady Evropy věnovaných Evropskému dni jazyků   a http://edl.ecml.at.  V celé Evropě se zúčastnilo na tisíc škol, v kraji Vysočina to vedle nás bylo Biskupské gymnázium Nové Město n. M. a dvě akce proběhly na Pelhřimovsku.

 

JAZYKY NA NAŠÍ ŠKOLE

Výuce cizích jazyků na gymnáziu je dlouhá léta věnován velký prostor. Vedle mateřského jazyka se vyučuje angličtina, němčina, francouzština a ruština. Opomenout nesmíme ani latinu. V různých soutěžích a olympiádách dosáhli naši žáci v minulosti mnoha úspěchů, dokonce i na celostátní úrovni.

Při zpětné vazbě od našich absolventů se stále více ukazuje, že jeden cizí jazyk je málo a že přísloví "Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem" může platit např. i při hledání pracovní příležitosti. Proto si den jazyků každoročně připomínáme.

 

rss