Europass

Europass je soubor dokladů o vzdělání, osobních kompetencí, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Dokumenty Europassu poskytují zaměstnavatelům a vzdělávacím institucím přehledně informace o jejich držiteli ve všech jazycích států EU.

Europass tvoří životopis a evropský pas dovedností (jazykový pas, doklad o mobilitě, dodatek k osvědčení, dodatek k diplomu a další certifikáty - diplomy, vysvědčení).

Usnadňuje rychleji se uplatnit v novém prostředí, je jednotný v celé Evropě a je zdarma. Zaměstnavatelům poskytuje údaje o získaných odborných kompetencích držitele a údaje o úrovni jeho dosaženého vzdělání podle rámce kvalifikací (EQF) nebo podle ISCED (mezinárodní kvalifikace, která zařazuje vzdělávací programy podle úrovně vzdělávání a oboru vzdělávání).

Vydáváme absolventům všech oborů denního studia střední školy k maturitnímu vysvědčení nebo k výučnímu listu Europass - dodatek k osvědčení. Absolventům vyšší odborné školy vydáváme Europass - dodatek k diplomu. Dodatky jsou vydávány v českém jazyce a v cizím jazyce podle požadavku absolventa (v anglickém, německém nebo francouzském jazyce). Na rozdíl od vysvědčení, kde jsou pouze známky, jsou na dodatku uvedeny obecné a odborné kompetence absolventa, jeho možné profesní uplatnění nebo dosažená úroveň jeho kvalifikace. V zahraničí pomáhá absolventům prokázat dosažené vzdělání a získat práci.

Ke stažení:

Další informace lze získat na www.europass.cz.

rss