Enersol

Asociace Enersol je občanským sdružením na základě dobrovolnosti, je nezávislá a sdružuje členy na základě společného zájmu. Asociace je právnickou osobou. Naše škola je členem Asociace a podílí se na projektech podporovaných touto Asociací.

Cílem Asociace Enersol je podporovat a realizovat aktivity zaměřené na vzdělávací programy z oblasti environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v tématech obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor a snižování emisí v dopravě v souladu se státním programem EVVO a krajskými koncepcemi EVVO. Současně bude realizovat aktivity v souladu se Státní energetickou koncepcí ČR. Hlavním projektem Asociace je projekt ENERSOL.

Cílem projektu je zvýšení teoretických znalostí i praktických dovedností v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů a to nejen ve školství, ale také v oblasti průmyslu a obchodu. Každý rok vybraní žáci zúčastňují soutěže se svými projekty.


rss