ZE ŽIVOTA ŠKOLY

ENERSOL 2021

Anna Vavřičková se jako člen reprezentačního družstva kraje Vysočina účastnila celostátní konference ENERSOL 2021, která probíhala ve dnech 22.9.2021 a 23.9. 2021 v Praze. Součástí programu konference byly soutěžní přehlídky žákovských projektů v tématech obnovitelných zdrojů energie, snižování energetické náročnosti, omezování emisí v dopravě a hospodaření s odpady a vodou. Celostátní konferenci projektu ENERSOL 2021 podpořilo hlavní město Praha s osobní záštitou PhDr. Mgr. Víta Šimrala, Ph.D. et Ph.D. člena Rady hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání a Ing. Mariany Čapkové, předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Během dvou dnů reprezentanti z deseti krajů před odbornou komisí prezentovali své projekty v kategoriích Enersol a praxe, Enersol a inovace, Enersol a popularizace. Do celkového bodování krajských družstev byly započítávány výsledky prezentujících v každé kategorii a výsledky odborného testu. Kraj Vysočina se díky velkému úsilí všech členů umístil na úžasném
druhém místě.

Velmi děkuji Anně za pečlivou přípravu na odborný test, který přispěl ke skvělému výsledku našeho kraje. A dále děkuji za vzornou reprezentaci školy.  


Mgr. Magdalena Kvášová

rss