ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Enersol 2020

Žákyně střední odborné školy, 3. ročníku oboru Informační technologie, Kateřina Skalická a Aneta Rejnková, se zúčastnily projektu Enersol. Projektovým problémem se jim stala Analýza vlivu zateplení budov na spotřebu plynu. Se svojí prací postoupily do krajské přehlídky projektů.

Krajská konference se soutěžní přehlídkou žákovských projektů Enersol 2020, která se konala 14. 2. v prostorách kongresového sálu KÚ Kraje Vysočina pod záštitou hejtmana kraje Jiřího Běhounka a za účasti senátora Miloše Vystrčila, radní Jany Fialové a dalších hostů včetně zástupců firem, zná vítěze všech tří kategorií.

V kategorii Enersol a praxe, kam postoupilo na základě rozhodnutí první poroty osm prací na témata OZE, úspor energií, ochrany životního prostředí, snižování emisí v dopravě či odpadového hospodářství a aktuální otázky úspor vody, se naše děvčata umístila na krásném 5. místě a byla nominována jako náhradnice na republikovou přehlídku.

Za vzornou reprezentaci školy děkujeme.

rss