ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Elixír do škol

Naše škola se stala jedním z centrem projektu ELIXÍR DO ŠKOL. V celém projektu dochází k podpoře technického a přírodovědného vzdělávání v Česku, a to prostřednictvím učitelů a regionálních center. Centra jsou prostorem, kde se setkávají kantoři v regionech a pod vedením zkušeného kolegy sdílejí své zkušenosti a učí se navzájem. Činnost chemických center byla zahájena v září 2022. Naše škola je jedním z nich.

Program center je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod číslem MSMT-14482/2022-1-632. Pro získání osvědčení je nutné registrovat se do systému VŠCHT Praha a zúčastnit se alespoň 7 prezenčních setkání chemických center ve školním roce.

Tentokrát bylo na programu téma: Rychlost chemické reakce. 

Mgr. Jaroslava Vrbková

rss