ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ekologická výchova na gymnáziu

V průběhu dubna a května se žáci gymnázia účastnili řady programů s ekologickou tématikou. Tyto programy byly spolufinancovány z Fondu Vysočiny.

29. 4. žáci 2.S a někteří žáci 3.T vyrazili do Ekologického centra SEVER v Hradci Králové, kde pro ně byly připraveny dva vzdělávací programy. První program byl zaměřený na půdu, její význam, ohrožení a na vazby mezi organismy. Druhý program se zabýval ekosystémem lesa, biodiverzitou a vlivy člověka na tento ekosystém.

21. 5. a 23. 5. se žáci 5.K a 1.B účastnili programů lesní pedagogiky. Programy byly realizovány v lese nedaleko Ledče nad Sázavou. Během programů se žáci dozvěděli mnoho informací o fungování lesního ekosystému včetně informací o zvířatech a rostlinách žijících v lese. Zjistili, jak probíhá cyklus lesa a pochopili, že i mrtvé dřevo je pro fungování lesa důležité. Žáci si mohli vyzkoušet řadu praktických úkolů. Například změřit výšku nebo průměr stromu, určit věk stromů a poznávat stromy dle listů, pupenů kůry nebo habitu.

28. 5. se žáci 3.T účastnili vzdělávací ho programu Krize biodiverzity, který se konal ve Stanici Pavlov. Během programu se žáci věnovali tématům ochrany živočichů a rostlin, důsledkům ničení přírodních stanovišť člověkem. Seznámili se s možnými návrhy řešení na mezinárodní a národní úrovni. V neposlední řadě měli možnost diskutovat o tom, jak k řešení problému může přispět každý jednotlivec.

Mgr. Magdaléna Kvášová


FOTOGALERIE

rss