Archiv

ECDL testování

V listopadu 2014 proběhlo další kolo testování žáků školy v počítačové gramotnosti. 17 žáků čtvrtého ročníku SOŠ oboru informační technologie a septimy a 4.B gymnázia složilo úspěšně všech 7 testovaných modulů (Základní pojmy ICT, Používání počítače a správa souborů, Zpracování textu, Tabulkový procesor, Použití databází, Prezentace a Práce s Internetem a komunikace).

Žáci získáním mezinárodního certifikátu mohou v budoucnu v praxi prokázat svou digitální kvalifikaci a jsou tak zvýhodněni na trhu práce, neboť potenciální zaměstnavatel získá srozumitelnou informaci, že držitel ECDL certifikátu umí při práci efektivně využívat moderní prostředky informačních a komunikačních technologií.

Gratulujeme

rss