ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Dvě mouchy jednou ranou – výuční list i maturita během čtyřletého studia

Letos poprvé končí studium žáci nového oboru, který je na naší škole v pilotním ověřování. Jeho studenti mohou po 3. ročníku složit závěrečné zkoušky v oboru obráběč kovů a o rok později maturitní zkoušku v oboru mechanik seřizovač.

Oblíbené studentské motto „Někdo září, někdo v září“ se však letos vlivem pandemie a nařízení vlády změnilo na „Všichni v září“. Závěrečné zkoušky se v červnu nekonaly, byly přesunuty na podzim na všech školách (které se účastní pilotního ověřování). Jsem velmi ráda, že v mé třídě se motto změnilo na „Všichni září v září“.

Chlapci studující tento obor se přípravy zhostili na výbornou, prokázali velkou zodpovědnost při samostudiu a zvládli přípravu na náročnou zkoušku ve značně ztížených podmínkách. Všech patnáct nyní již absolventů učebního oboru u zkoušky uspělo, dokonce tři s vyznamenáním. Jeden žák se bohužel nemohl závěrečné zkoušky zúčastnit z důvodu nařízené karantény. I přesto jsem velmi ráda, že většina z nich se rozhodla využít nabízené možnosti pokračovat ve studiu a za rok se pokusí uspět u maturitní zkoušky.

Kluci, jako třídní učitelka jsem na vás právem hrdá a přeji vám mnoho úspěchů nejenom při maturitní zkoušce, ale v životě vůbec.

Soňa Poupětová


rss