ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Drogová prevence

Dne 28. listopadu proběhl na naší škole další z řady preventivních programů. Tentokrát přišly na řadu první ročníky střední školy, tedy 1.I, 1.MS, 1.SM, 1.NS, 1.OK a kvinta. Škola využila nabídku Policie ČR, která jednotlivým třídám vždy věnovala hodinu přednášky o drogách. Žákům bylo vysvětleno, co v této oblasti je považováno za přestupek, co za trestný čin a byli upozorněni na dopad užívání drog (legálních i nelegálních) na jejich osobu z hlediska českého práva a policejního systému.

Nakonec byly žákům rozdány brožury a alkoholtestery, což se setkalo s nadšením. Z pohledu žáků byla tato preventivní přednáška velmi přínosná a užitečná. Doufejme tedy, že si vezmou k srdci vše, co jim mladý pan policista sdělil.


rss