ZE ŽIVOTA ŠKOLY

DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Ve středu 16. listopadu se třídy gymnázia a SOŠ zúčastnily besedy k projektu Ceny vévody z Edinburghu. Cílem besedy bylo studenty s projektem blíže seznámit a namotivovat je k účasti.

Naši školu navštívila regionální manažerka pro kraj Vysočina Lisa Kořínek a také ambasadorka DofE Bára, která sama programem prochází a v současné chvíli plní zlatou úroveň. Obě dámy byly víc než povolané k tomu, aby našim studentům zodpověděly všechny zvídavé otázky.

Program DofE je určen pro studenty ve věku od 14 do 24 let a spočívá v plnění aktivit ze tří oblastí (pohyb, dovednost, dobrovolnictví). Každé aktivitě je třeba věnovat 1 hodinu týdně. Student si u jednotlivých aktivit volí své cíle, které je budou motivovat a posouvat dál. Na závěr absolvují ještě týmovou expedici v přírodě. Cestu programem zaznamenávají do online aplikace, kde je kontroluje a motivuje vedoucí projektu. Za úspěšné zvládnutí úrovně náleží studentovi certifikát a odznak, oboje předané během slavnostní ceremonie.

Věřím, že studenty projekt nadchne a společně budeme pracovat na dosažení vytyčených cílů.

Mgr. Michaela Součková

rss