ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Dny otevřených dveří aneb dny plné aktivit, prezentace a zábavy …

První listopadový pátek a sobotu se dveře naší školy otevřely nejen všem zájemcům o studium, ale i celé veřejnosti, která si tak mohla prohlédnout prostory všech tří pracovišť školy.

Jak již bylo řečeno, škola se skládá se tří pracovišť. Prvním z nich je budova gymnázia, kde se nachází ředitelství školy, sekretariát a mnoho zajímavých učeben. Hned při příchodu všechny návštěvníky vítali učitelé, ale také žáci ze sexty a 2. B, kteří ochotně jednotlivé skupinky prováděli po této budově. Mezi nejzajímavější zastavení zcela určitě patřily aktivity v laboratořích přírodních věd, kde si zájemci prohlédli biologické preparáty pod mikroskopem či zkusili různé aktivity z této oblasti. V chemické laboratoři si zase mohli vyzkoušet různé pokusy, v laboratoři fyziky prohlédnout přístroje k odhalování fyzikálních zákonitostí, v učebně matematiky procvičit logickou i prostorovou představivost nebo si zahrát různé matematické hry.

V dalších učebnách učitelé seznamovali zúčastněné s výukou cizích jazyků, návštěvou Londýna či spoluprací s americkou asistentkou Beatrice Vorhees, která letos pomáhá nejen s výukou anglického jazyka, ale vede v tomto jazyce i odpolední kluby. Neméně zajímavé zastavení bylo i v další učebně cizích jazyků, kde si tentokrát návštěvníci vyzkoušeli aktivity v ruském či německém jazyce. Nabídka jazyků je na naší škole velmi rozmanitá, proto si každý návštěvník mohl přijít na své. Český jazyk byl představen v knihovně, která je umístěna v příjemném prostředí čtenářské učebny. I zde byla připravena spousta zábavných aktivit týkajících se právě našeho rodného jazyka. Pozadu nezůstaly ani předměty společenskovědní, jako je dějepis, základy společenských věd, psychologie či filozofie. Zeměpisné nadšence určitě zaujaly aktivity z oblasti geografie a práce s interaktivní tabulí. Žáci školy dále připravili na tyto dny školní veletrh fiktivních firem, kde prezentovali své fiktivní podnikání a znalosti a dovednosti z oblasti ekonomiky či marketingu. Neméně zajímavé bylo zastavení v učebně informačních technologií či výtvarné výchovy, odkud si každý mohl odnést i hezký dárek. Návštěvníci nahlédli i do prostor, na které je škola náležitě pyšná a využívá je např. při hromadných akcích. Tím je multifunkční sál a hvězdárna, která se nachází v nejvyšším patře budovy.

Zájemci o střední či vyšší odborné vzdělání navštívili budovu v Koželské ulici. I zde na ně čekali učitelé a žáci a žákyně 2. ročníků oborů Informační technologie a Strojírenství. Po úvodních informacích o daných oborech, které prezentovali učitelé, se žáci stali průvodci, provedli návštěvníky školou a ochotně odpovídali na otázky týkající se studia. První zastávkou byla učebna, kde v rámci školního veletrhu fiktivních firem žáci 3. ročníků Informační technologie prezentovali svoji činnost, nabízeli fiktivní i reálné výrobky a vystavovali faktury. Další fiktivní firmu zmíněných žáků 3. ročníku mohli naši návštěvníci potkat v prostorách bývalého bufetu, kde nejen prezentovali svou kavárenskou činnost, ale připravili i ochutnávku výborných zákusků a kávy. Prohlídka pokračovala sportovní halou, kde probíhaly zápasy v házené, jazykovou učebnou a odbornými učebnami, v nichž se prezentovaly různé technologie včetně robotického ramene a 3D tiskáren. Zde si zájemci mohli složit různé výrobky vyrobené právě na 3D tiskárnách, „pohrát“ si s robotíky či se vyfotit v improvizovaném fotokoutku s připravenými rekvizitami. Návštěvníci tak mohli vidět moderní technické trendy a jejich využití ve výuce. Velkou novinkou byla i prezentace nového oboru Reprodukční grafik a administrativa, které se ujal pan Michal Cihlář, a ukazoval praktické uplatnění v tomto oboru. V dalším školním prostoru mohli návštěvníci nahlédnout do strojírenské oblasti, a to konkrétně do výuky technického kreslení, modelování, programování a dalších zajímavostí pro technické nadšence. Poté následovalo seznámení s oborem Informační technologie, kde po aktivitách z IT světa následovala zajímavá zastávka v tzv. mediálním doupěti, neboli učebně, která se využívá pro výuku mediální gramotnosti, literatury, českého jazyka, konverzace v anglickém jazyce či na třídnické hodiny. Je to prostor, který nabízí žákům posezení na sedacích pytlích a vybízí k různým zajímavým aktivitám. Závěr patřil prohlídce školní knihovny, prostorám školní jídelny a nově zrekonstruovanému fit centru, které je využíváno v rámci hodin tělesné výchovy.

Při páteční prohlídce se návštěvníci mohli setkat i se zástupci firem BOKI Industries a.s., Mubea spol. s.r.o., Wikov Sázavan s.r.o., Crystal BOHEMIA, a.s, DENSO Czech s.r.o. a GJW Praha spol. s r.o., kteří jsou zároveň sociálními partnery školy a osobně se zúčastňují Dnu firem v prostorách budovy Koželská. Zástupci firem prezentovali nejen svoji činnost, ale zejména spolupráci se školou, stipendijní oblast, možné budoucí uplatnění absolventů, ale rovněž potěšili návštěvníky krásnými firemními reklamními dárky.

Třetí zastavení čekalo v Poštovní ulici v areálu školních dílen, kde probíhá praktická výuka. Zde se naskytla příležitost k prohlídce všech moderních strojů a přístrojů, na některých i možnost osobně si práci s nimi vyzkoušet. Nově zrekonstruovaná svařovna (svářecí škola) vybavená nejmodernějšími svářečkami od firmy Fronius a plasmou na řezání plechů a vrtárna stála rovněž za zhlédnutí. Zruční zájemci si mohli vyrobit na závitořezu matičku. Následovaly prohlídky klasických dílen na obrábění (soustružna a frézárna), které již v tomto školním roce čeká rekonstrukce a budování přístavby. Mnohé zaujala dílna CNC, kde se seznámili se stroji a nástroji a mohli si vyzkoušet měření pomocí sondy. Zámečnická dílna je nyní vybavena o náš nejnovější moderní CNC soustruh s poháněnými nástroji, kde vzbudilo obdiv frézování spirály. Následovala dílna na svařování plastů se svářečkami a gravírkou, která např. vygravírovala jméno na lžičku. Laserový plotr zase vyřezává a gravíruje různé výrobky z překližky, a tak si někteří mohli odnést jako suvenýr ozdoby s vánoční tematikou. Poté si prohlédli CNC učebny pro výuku programování a mohli vidět výrobu „káči“ na výukových CNC soustruzích. Tyto jsou jako jediné v republice zrepasovány ze SUF 16 a vybavené nejmodernějším řídicím systémem od firmy Fanuc. A na úplný závěr se návštěvníci mohli, v sobotu, občerstvit ve výdejně jídel, kde pro ně bylo připraveno malé občerstvení.

Všichni učitelé, žáci a žákyně se snažili seznámit návštěvníky se školou opravdu důkladně, poskytnout jim co nejvíce informací a především ukázat, že naše škola je skvělé místo pro studium. Potěšili nás bývalí absolventi, kteří si v rámci dne otevřených dveří přišli na studentská léta v Ledči zavzpomínat. Doufáme, že potencionální studenti, rodiče i bývalí absolventi od nás odcházeli s dobrým pocitem, a těšíme se na ně příště.

Závěrem bych velmi za celé vedení školy poděkovala svým kolegyním a kolegům, žákyním i žákům za výbornou reprezentaci, práci na aktivitách, čas i celkový přístup k organizaci a provedení celé akce.

Soňa Poupětová

rss