Distanční vzdělávání pokračuje

Rozhodnutím vlády ČR ze dne 30. října 2020 se omezuje s účinností ode dne 2. listopadu 2020 do dne 20. listopadu 2020 mj. provoz středních a vyšších odborných škol, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů ve škole. Prodlužují se všechna opatření, která byla v platnosti od 12. října 2020. Opatření jsou platná prozatím do konce nouzového stavu, tj. do 20. listopadu 2020.

Podle epidemického vývoje je možné, že některá opatření mohou být uvolněna i před koncem této lhůty, a naopak opatření mohou být i znovu prodloužena.

Sledujte naše webové stránky www.gvi.cz, o všem vás budeme informovat.

 Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka

rss