Novinky

Distanční výuka od 4. 1. 2021

Na základě usnesení vlády ČR č. 1377 o přijetí krizového opatření bude probíhat výuka od pondělí 4. ledna 2021 pro žáky a studenty školy distanční formou. Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů ve škole s výjimkou individuální konzultace (jeden žák/student a jeden pedagogický pracovník). 

  • Veškerá teoretická a praktická výuka přechází na distanční formu.
  • Žáci a studenti školy jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. 
  • Platí Opatření k výuce č. 6/2021 od 4. 1. 2021 (viz také Ze života školy/Mimořádná opatření).


Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka





rss