ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Diskusní setkání s prezidentem Hospodářské komory

Zúčastnili jsme se diskusního setkání s prezidentem Hospodářské komory ČR Ing. Vladimírem Dlouhým, které se konalo ve středu 12. září 2018 v Jihlavě. Prezident Hospodářské komory se zabýval vývojem makroekonomických veličin v naší republice, především nezaměstnaností, růstem HDP, postavením ČR v Evropské unii a přepokládaným vývojem hospodářství ČR v dalších letech. Mezi hlavní problémy v naší republice patří vysoká administrativa, infrastruktura dopravní i energetická, nedostatek zaměstnanců a struktura absolventů škol neodpovídající poptávce. Diskutovaným tématem bylo odborné vzdělávání a nedostatek kvalifikovaných odborných zaměstnanců ve firmách. Zástupci firem si stěžovali na velmi malý počet těchto absolventů. Ředitelka školy Mgr. Ivana Vitisková uvedla příklady vzájemné spolupráce strojírenských firem se školou, např. v podobě poskytovaných stipendií, možnosti absolvování praktického vyučování přímo na pracovištích podniků. Regionální firmy se snaží omezovat zaměstnávání agenturních zaměstnanců a podporují kvalifikované zaměstnance z řad absolventů technických škol.

rss