Novinky

Digitalizujeme školu

MŠMT rozhodlo o poskytnutí dalších finančních prostředků na rok 2024 pro základní školy, střední školy a konzervatoře v rámci implementace Národního plánu obnovy, komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace. Finančním zdrojem této intervence jsou prostředky z fondu Evropské unie – Next Generation EU, které Česká republika rozděluje školám z evropského Nástroje pro oživení a odolnost. Kompletní informace, podmínky, účel a kritéria použití finančních prostředků pro školy zřizované obcí, dobrovolným svazkem obcí anebo krajem jsou zveřejněny ve Věstníku MŠMT 02/2024 (viz str. 235–237).

V letech 2022 – 2023 měly mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře možnost čerpat finanční prostředky k dosažení cíle č. 174: Zakoupení digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedení nových vzdělávacích programů v oblasti IT (digitální učební pomůcky) na základě Věstníku MŠMT č. 1/2022, č. 2/2023.

rss