ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Děti dětem - pomoc Ukrajině

V neděli 10.4. 2022 se v ledečské sokolovně uskutečnila akce Děti dětem. Šlo o charitativní program, v němž účinkovaly děti a mládež a jehož výtěžek měl přispět na pomoc dětem z Ukrajiny. Na přípravě odpoledního představení se podílely všechny ledečské školky, školy, kroužky ze ZUŠ i SVČ, proto ani ledečtí středoškoláci nemohli chybět.

Hned na začátku příprav této akce bylo zřejmé, že většina programu se bude skládat z pěveckých či tanečních vystoupení. My z gymnázia jsme se rozhodli jít trochu jinou cestou. Místo tance a zpěvu jsme připravili scénická čtení. A protože šlo o pomoc dětem Ukrajiny, bylo nasnadě, že si ke scénickému čtení vybereme díla ukrajinských autorů. Sice se ukázalo, že povědomí o ukrajinské literatuře je velmi malé, spíš nulové, ale to jsme se snažili rychle napravit. Také se ukázalo, že do času, který je na scénická čtení vymezen, je obtížné texty vměstnat, aby smysl zůstal zachován. Ale i s tím jsme se popasovali.

Výsledkem snahy všech zúčastněných byly tři krátké vstupy na akci Děti dětem. Prvním scénickým čtením byla povídka Slaměný klobouček, kterou napsal Jurij Vynnyčuk, mimo jiné i překladatel próz Bohumila Hrabala do ukrajinštiny. Její interpretace se výborně zhostily Rozálie Dvořáková (5.K) a Michaela Wolfová (6.S) s přispěním Mgr. Stanislavy Mrázkové, která vymyslela i vytvořila rekvizity. Dalším scénicky ztvárněným čtením byly výňatky z románu Muzeum opuštěných tajemství velmi populární současné kyjevské autorky Oksany Zabužko. Výběr textů a jejich realizace byly v režii Mgr. Kláry Dudákové a účinkujících: Michaely Wolfové (6.S) Martiny Wolfové (6.S) a Jakuba Stočese (6. S). Poslední scénické čtení pocházelo z autobiografické knihy Kronika jedné hladovky ukrajinského režiséra ruského původu a občanského aktivisty Oleha Sencova.

Zřejmě nejzávažnější texty programu s pomoci Lenky Trtíkové vybrali a publiku přednesli Milan Maxa (7.S) a Zdeněk Jelínek (7.S). Ti také odvedli nejobtížnější práci tím, že celým programem provázeli jako moderátoři, a v zákulisí pomohli i mnoha dalšími způsoby.

Všem účinkujícím děkujeme za čas, který přípravám na akci Děti dětem věnovali, výbornou práci, kterou na představení předvedli.

FOTOGALERIE

rss