ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Den proti rakovině 2017

Ve středu 10. května jsme se zúčastnili veřejné sbírky "Český den proti rakovině 2017" zaměřené na léčbu nádorových onemocnění hlavy a krku. Každý z nás měl za úkol prodat co nejvíce kytiček po 20 Kč. Brzy ráno jsme vyrazili do terénu a oslovovali jsme kolemjdoucí s prosbou o peněžitý příspěvek pro podporu naší sbírky. Dohromady se nám podařilo vybrat 26 305 Kč. Vybrané prostředky budou užity na dlouhodobé programy Ligy proti rakovině Praha - nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologicky nemocných, podporu výzkumu a přístrojové vybavenosti onkologických pracovišť.

DĚKUJEME VŠEM DÁRCŮM!

Třída 3.I, 3.MS, 3.ST

rss