ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Den pro obnovu lesa

Dne 16.9.2021 se žáci 6.S zapojili do akce s názvem Dny pro obnovu lesa. V rámci této akce se setkali s místním revírníkem a dalšími odborníky, kteří je blíže seznámili s problematikou kůrovcové kalamity a konkrétními dopady na lesní ekosystémy nejen na Vysočině. Dále byly zmíněny možnosti obnovy lesa a jeho význam pro organismy. Žáci se také aktivně zapojili do obnovy lesa tím, že sbírali větve a klest. Touto aktivitou pomohli připravit část odlesněné plochy pro výsadbu a růst nových stromů. Žáci měli dobrý pocit z vykonané práce, která navíc měla smysl.

Tuto zprávu si dovolím zakončit citátem a výzvou od Geralda Durrella:
„Žil bych nerad ve světě bez ptáků, lesů a nejrozličnějších zvířat. Byl by to strašný svět. Je na nás, aby takový neskončil. Dělám proto vše, co je v mých silách a prosím vás, abyste pomohli i vy."

rss