ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Den poezie na ledečském gymnáziu

Ve dnech od 11. do 25. listopadu se v celé republice konal již 20. ročník festivalu Den poezie. Tento festival se koná na památku narození Karla Hynka Máchy (16.11.1810) a organizuje ho Společnost poezie, z.s.   Po celé republice se konají desítky pořadů ve školách, knihovnách, kulturních domech, kavárnách apod. Ledečské gymnázium se do této akce zapojilo již popáté a Den poezie jsme uspořádali ve středu 21.11.2018.

Projektový den byl určen žákům nižšího gymnázia, kteří se rozdělili do skupin podle barev, které si vylosovali. Každá skupina pak během dopoledne prošla celkem pěti tvůrčími dílnami, ve kterých byly připraveny aktivity zaměřené na fantazii, tvořivost a nápaditost. Jak už se stalo zvykem, tvůrčí aktivity se neodehrávaly jen na poli literárním, ale byly spojeny i s hudbou, výtvarným uměním či cizími jazyky.

 Tématem letošního ročníku bylo: Nebát se … a tomu odpovídaly i názvy jednotlivých dílen.   V dílně nazvané Neboj se být sám sebou dostali všichni stejný prozaický text a záleželo na každém zvlášť, která slova z tohoto textu vyberou a jakou báseň vytvoří. Pod názvem Neboj se protestovat se skrývaly tzv. protestsongy známých písničkářů (V. Vysockij. B. Dylan apod.),  s jejichž texty žáci pracovali. Dílna s názvem Neboj se fantazírovat vybízela děti k práci s mapou České republiky a zeměpisnými názvy. Pod názvem Neboj se tvořit se skrývala tvorba obrazových básní a v dílně  Neboj se hrát si si žáci hráli s doplňováním básnických textů.

Opět se ukázalo, že naši žáci oplývají nápaditostí a představivostí a bude obtížné vyhodnotit nejúspěšnější díla. Děkujeme všem zúčastněným učitelům i žákům za jejich kreativní přístup a nasazení, které vedly k tomu, že se letošní Den poezie opravdu vydařil.

                                                                                               Lenka Trtíková


FOTOGALERIE

rss