ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří se setkal letos s velkým zájmem.

V pátek dopoledne nás navštívily osmé ročníky ledečské základní školy se svými učiteli, kteří si v trojbloku prohlédli vedle gymnázia i Střední odbornou školu a dílny.

Také odpoledne byl o školu živý zájem ze strany uchazečů. Do školy se přišli se svými rodiči podívat ale také někteří, které studium na gymnáziu čeká teprve za dva až tři roky. Nejvíce ale bylo samozřejmě páťáků a deváťáků. Pro ně byly podstatným bodem programu "přijímačky nanečisto", které proběhly ve dvou časech - v pátek odpoledne i v sobotu dopoledne.

Páteční odpoledne bylo zpestřené vystoupením našich současných žáků, kteří si připravili hudební pásmo.

Navštívili nás také někteří absolventi, mnozí už se svými ratolestmi i dospělí z řad veřejnosti, kteří se prostě jen chtěli podívat dovnitř budovy.

Lákadel tady pro ně bylo hodně. Nelze vyjmenovat všechno, ale zmínit je určitě potřeba přírodovědné předměty - až už to byly pokusy z fyziky, hvězdárna, chameleon nebo speciální zvukové i světelné efekty při chemických experimentech. Nikdo z návštěvníků se určitě nenudil.

Z informačního centra, kde sídlili sextáni a druháci, kteří návštěvníky také celou budovou prováděli, si návštěvníci mohli vedle přihlášek do přípravného kurzu a letáčků o naší škole odnést také placky s vlastnoručně vytvořenými obrázky.


Na další části školy v Koželské ulici, kde probíhá teoretická výuka SOŠ a VOŠ, si mohli návštěvníci prohlédnout nejen prostory školy, ale také aktivně obchodovat se žáky 3. ročníku oboru Informační technologie v rámci fiktivní firmy či se zúčastnit zábavných aktivit jako např. kufr, anglické pexeso nebo tvorba vlastních "placek". V tyto dny probíhala na naší škole zajímavá akce s názvem Den firem. Jednotlivé firmy, které spolupracují s naší školou, představovaly svoji činnost.

Posledním pracovištěm, které mohli nejen zájemci o studium navštívit, byly školní dílny v Poštovní ulici. I zde si zájemci o naši školu mohli vyzkoušet různé zajímavé aktivity např. programování, gravírování či 3D tisk.

Věříme, že se den otevřených dveří všem zúčastněným líbil a těšíme se příští rok na další.


rss