ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Den otevřených dveří 2022 se vydařil

Naše škola otevřela své dveře návštěvníkům v letošním školním roce již dvakrát, nejdříve ve středu 18. října a pak v sobotu 26. listopadu 2022, a to na všech třech pracovištích – na Husově náměstí v budově gymnázia, v Koželské ulici – v budově SOŠ a VOŠ a v Poštovní ulici – ve školních dílnách. Cílem Dnů otevřených dveří je vždy představit školu a podat zájemcům co nejvíce informací, které by jim pomohly v odpovědném výběru místa pro další studium.

První pomyslné zastavení bych ráda věnovala budově gymnázia na Husově náměstí. S čím se mohli návštěvníci v naší škole setkat? Nejdříve se studenty sexty a 2.B, ze kterých se po dobu Dne otevřených dveří stali průvodci, a ti doprovázeli zájemce celou školou a nevynechali žádnou učebnu či prostor, kde byly připraveny programy. Ty zajistili učitelé: představovali své předměty, materiály, které používají k výuce, a nejrůznější aktivity, do nichž žáky zapojují. Asi nejpůsobivější byly aktivity v laboratořích přírodních věd. V biologii jste mohli vidět preparáty pod mikroskopem či poznávat lidské orgány a ukládat je do makety lidského těla. V laboratoři fyziky byly k dispozici nejrůznější přístroje a velmi efektně působily aktivity v chemii. Studenti pod vedením učitelek chemie tvořili sníh, barevné i dýmové efekty a prováděli i jiné pokusy, které jsou velmi zajímavé, ale rozhodně se nedoporučuje zkoušet je doma. Oblast matematiky byla přiblížena nejen ukázkami žákovských rysů z deskriptivní geometrie, ale zájemci si zde mohli procvičit prostorovou představivost a taktiku v hrách Ubongo a Blokus.

V několika učebnách se mohli návštěvníci seznámit s tím, jak probíhá výuka cizích jazyků s využitím moderní techniky i tradičních pomůcek, kterými jsou např. časopisy. Připomenuty byly i projekty, jako je Den jazyků a chystaný výlet do Drážďan. Vzhledem k tomu, že se na gymnáziu vyučuje pět jazyků a každý se chtěl ukázat v co nejlepším světle, byl program opravdu bohatý. Český jazyk se představil v knihovně, ale pro ty, kteří zatím ještě nenašli svou cestu k pilnému čtení, a knihy samotné je příliš nelákaly, bylo připraveno zábavné procvičení pravopisu, úkol k sestavení detektivního příběhu apod. Především dospělé návštěvníky v knihovně zaujala malá výstavka knih, které napsali naši bývalí studenti. Vyučující společenskovědních předmětů připravili také výstavu: práce, které byly výsledkem projektů v dějepisu a psychologii či filosofii. V rámci zeměpisu bylo možné si vyzkoušet nejen znalosti z daného předmětu, ale také práci s interaktivní tabulí. Zájemci se mohli věnovat také výtvarným činnostem a odnést vyzdobený dárek, protože i výtvarná výchova má v gymnaziálním vzdělávání své místo. V jiné učebně prezentovali žáci své fiktivní firmy, které vytvořili v rámci předmětu podnikatelské činnosti. Pro některé návštěvníky bylo překvapením, co všechno vědí gymnazisté o podnikání, propagaci, prodeji a jak to dokážou realizovat.

Návštěvníci se mohli podívat i na taková místa, ve kterých výuka či jiné akce probíhají jen občas, ale na které je naše škola pyšná. Jedním takovým prostorem je multifunkční sál, kde se mohli hosté setkat s paní ředitelkou nebo sledovat videa natočená v naší škole během výuky. Pokud byli zájemci ochotni vystoupat na nejvyšší místo naší školy, mohli si prohlédnout hvězdárnu, posuvnou kupoli i moderní dalekohled.

Zájemce o studium vítali i v budově střední a vyšší odborné školy v Koželské ulici. Ve vestibulu školy na ně čekali nejen učitelé, ale i průvodci z řad žáků druhých ročníků oborů Informační technologie a Strojírenství. Po prvotních informacích, které sdělili přítomným jednotliví učitelé, se ujali průvodcovské role zmínění žáci a všechny ochotně provedli školou. Ukázali jim sportovní halu, kde probíhaly zápasy v házené, což zaujalo nejen skalní zájemce o studium, ale všechny přítomné. Dovedli je do jazykové učebny, kde se dozvěděli zajímavé informace o výuce anglického jazyka na škole a mohli si vyzkoušet i různé aktivity v angličtině. Další zastávkou byla odborná učebna, ve které studenti 2. ročníku vyšší odborné školy prezentovali svou fiktivní firmu zabývající se fotografickými službami a kdo chtěl, mohl využít jejich služeb a rekvizit a vyfotit se v improvizovaném fotokoutku. Zájemce o nejnovější technické trendy zaujaly mnohé pomůcky, se kterými pracují studenti - robotické rameno či 3D tiskárny. Právě 3D tiskárny oslovily nejvíce technických nadšenců, k vidění bylo celkem osm 3D tiskáren, všechny byly v provozu a vytvářely zajímavé předměty (dárky), které si naši návštěvníci mohli odnést. I v dalším školním prostoru byla prezentována výuka v dnešní době velmi perspektivního oboru strojírenství, ukázky výuky technického kreslení, modelování, programování a dalších aktivit z této oblasti. Zájemcům o obor Informační technologie byly prezentovány nejen informace o studijním oboru ale zejména novinky v oblasti ekonomiky a robotiky a samozřejmě třešinka na dortu v podobě složených robotíků. Zajímavou zastávkou se stalo i mediální doupě aneb místnost ukrývající školní knihovnu a prostor pro výuku mediální gramotnosti, literatury, češtiny, kdo by odolal posezení v sedacích pytlích a zajímavým i zábavným aktivitám? Závěr této cesty ukončila prohlídka školní jídelny a nově zrekonstruovaného fit centra.

Třetí zastavení bylo v Poštovní ulici v areálu školních dílen, kde probíhá praktická výuka. Zde si návštěvníci mohli všechny moderní stroje a přístroje prohlédnout a práci na některých si i osobně vyzkoušet. Otevřena byla nově zrekonstruovaná svařovna (svářecí škola), která je vybavena nejmodernějšími svářečkami od firmy Fronius a plasmou na řezání plechů, a vrtárna, která je také po rekonstrukci, zde si zruční zájemci mohli vyrobit na závitořezu matičku. Následovaly prohlídky klasických dílen na obrábění (soustružna a frézárna), které v nejbližší době čeká rekonstrukce a budování přístavby. Mnohé zaujala dílna CNC, kde se seznámili se stroji a nástroji a mohli si vyzkoušet měření pomocí sondy. Zámečnická dílna je nyní vybavena o náš nejnovější moderní CNC soustruh s poháněnými nástroji, kde mnozí obdivovali, jak se na CNC soustruhu frézuje spirála a také si na této dílně mohli vyzkoušet sváření. Následovala dílna na svařování plastů, která je vybavena mimo svářeček na plasty také gravírkou, kde si mohli návštěvníci nechat vygravírovat jméno na lžičku. Dále zde viděli laserový plotr, který vyřezává a gravíruje různé výrobky z překližky, jeho výrobky – ozdoby s vánoční tematikou si mohli odnést. Poté si prohlídli CNC učebny pro výuku programování a mohli vidět výrobu káči na našich výukových CNC soustruzích. Tyto jsou jako jediné v republice zrepasovány ze SUF 16 a vybavené nejmodernějším řídícím systémem od firmy Fanuc. A na úplný závěr se návštěvníci mohli občerstvit v naší výdejně jídel, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.

Všichni učitelé i studenti se snažili seznámit návštěvníky se školou opravdu důkladně, poskytnout jim co nejvíce informací a především ukázat, že naše škola je skvělé místo pro studium. Svým kolegům, žákům i studentům naší školy velmi děkuji za výbornou prezentaci, aktivity i přístup k této celé akci. Potěšili nás bývalí absolventi, kteří si v rámci dne otevřených dveří přišli na studentská léta v Ledči zavzpomínat. Doufáme, že potencionální studenti, rodiče i bývalí absolventi od nás odcházeli s dobrým pocitem a těšíme se na ně příště.

Ing. Soňa Poupětová
ZŘ pro propagaci

(Za podklady pro tento článek děkuji Mgr. Lence Trtíkové, Mgr. Stanislavě Mrázkové a p. Josefu Vitiskovi.)

rss