Archiv

Dějepisná olympiáda

Dne 5. 4. 2017 se konalo krajské kolo Dějepisné olympiády. Toto kolo se konalo v budově jihlavského gymnázia a účastnilo se ho 13 tříčlenných týmů z gymnázií z kraje Vysočina. Mezi nimi byl i náš ledečský tým, který tvořili Tereza Brabcová, Lukáš Machálek a Kateřina Vaňková.

Každý rok je zadáno určité rozmezí let, kterého se otázky budou týkat. Letos to bylo období 1948-1967. K zodpovězení několika desítek otázek bylo nutné znát jak základní informace o politických stranách a prezidentech, tak i další informace o sportu, filmu i technice. Během 60 minut se tříčlenné týmy mohly radit a diskutovat nad otázkami. Po uplynutí tohoto času se záznamové archy odevzdaly a po další hodiny byly opravovány učiteli. Na konci náročného dopoledne nám byla promítnuta tabulka, ve které bylo naše celkové pořadí a  body získané v testu. Pohled na tuto tabulku náš tým velmi potěšil. Sice jsme nepatřily mezi nejlepší týmy, ale rozhodně se nemusíme za naše umístění stydět.

Tímto gratulujeme vítězi, kterým bylo stejně jako minulý rok Jihlavské gymnázium. Přejeme mu, aby se mu v celostátním kole v Chebu dařilo stejně jako v krajském.

 

                                                                                  Brabcová Tereza, Vaňková Kateřina

rss