Daňová evidence

Daňová evidence aneb
Jak hravě zvládnout evidenci?

Obsah kurzu

  • Podstata daňové evidence, rozdíly mezi daňovou evidencí a účetnictvím.
  • Doklady, členění, náležitosti dokladů, vyhotovování a úschova dokladů.
  • Majetek a závazky podnikatele.
  • Příjmy a výdaje podnikatele.
  • Evidence příjmů a výdajů - zapisování příjmů a výdajů do peněžního deníku.
  • Vedení daňové evidence v software MRP.
  • Daň z příjmů fyzických osob za zdaňovací období.
  • Základ daně, sestavení daňového přiznání.

Místo konání: SOŠ, Koželská ulice 551, Ledeč nad Sázavou, učebna č. K01

Rozsah hodin: 24 hodin - 3 soboty po 8 vyučovacích hodinách

Termíny konání: sobota od 8.00 do 15.10 h

Cena: 2.000,-- Kč, číslo účtu 2791810227/0100

Způsob ukončení: zápočet

Certifikát: Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu Jak hravě zvládnout evidenci?

Maximální počet účastníků: 10 osob, přijímáni na základě pořadí přihlášení

Bližší informace získáte na www.gvi.cz, e-mailem rydlovav@gsv365.cz, telefonicky 731 612 319.

rss