ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Další postup do celostátního kola KOVO JUNIOR 2019

Žák prvního ročníku oboru nástrojař Radek Ritschel na základě výsledků soutěže krajského/regionálního kola konaného 25. – 26. 2. 2019 v Chotěboři postupuje do celostátního kola soutěže. Soutěž je zařazena do projektu České ručičky a je určena žákům oborů strojní mechanik, nástrojař a puškař. V krajském/regionálním kole soutěžilo 19 žáků z 6 škol Kraje Vysočina a 4 škol z Pardubického kraje.

Soutěž byla rozdělena na dvě části. První část se skládala z výroby zámečnického výrobku podle výkresové dokumentace z připravených polotovarů, ve které soutěžící prokázali znalosti, dovednosti a zručnost spojenou s přesností. Nedílnou součástí bylo i hodnocení funkčnosti a kvality opracování soutěžního výrobku. Druhá část se skládala z praktického měření, kde soutěžící prokazovali znalosti a dovednosti z měření strojírenských veličin pomocí měřících přístrojů a měřidel a následně jejich vyhodnocení.

Výsledky soutěže

Družstva:
1. místo - Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
2. místo - Průmyslová střední škola Letohrad
3. místo - Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava

Jednotlivci:
1. místo - Jan Mrázek, Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
2. místo - Vojtěch Stárek, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice
3. místo - Martin Dušánek, Integrovaná střední škola technická Vysoké Mýto
4. místo - Vít Smola, Průmyslová střední škola Letohrad
5. místo - Jiří Svoboda, Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava
6. místo - Radek Ritschel, Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola, Ledeč nad Sázavou

Postup do celostátního kola za Kraj Vysočina

Právo reprezentovat Kraj Vysočina v celostátním kole, které se bude konat 8. – 9. dubna 2019 na Střední škole technické v Opavě, získali studenti Jiří Svoboda ze Střední školy průmyslové, technické a automobilní Jihlava a Radek Ritschel z Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Blahopřejeme k úspěchu v soutěži, děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v celostátním kole.

Josef Vitiska, vedoucí učitel praxe a odborného výcviku

Článek na stránkách organizátora soutěže

rss