ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Cykloturistický kurz střední odborné školy

Cykloturistický kurz Střední odborné školy v Ledči nad Sázavou se uskutečnil od 2. 6. 2024 do 7. 6. 2024 v pěkném prostředí autokempinku Břehy u Přelouče. Tato oblast nabízí svou polohou a rovinatým terénem široké množství turistických i cykloturistických tras. Areál autokempinku poskytuje zároveň kvalitní zázemí pro různé míčové i stolní hry. Osvěžení po sportovních aktivitách nabízí rybník přímo v kempu nebo nedaleké písečné jezero v Mělicích.

V rámci cykloturistických výletů stojí za návštěvu nedaleké lázeňské městečko Lázně Bohdaneč s lázeňským komplexem staveb od architekta Josefa Gočára. Městem vede naučná stezka nabízející nenáročnou pěší turistiku s možností seznámit se s pozoruhodnými místy a stavbami města Lázně Bohdaneč. V Přelouči, vzdálené asi 3 km od obce Břehy můžeme zhlédnout novorenesanční budovu školy a záložny nebo kostel sv. Jakuba. Cílem našich výletů bylo i poznávání širšího okolí a nádherné přírody v této lokalitě. Mezi významné a ekologicky chráněné lokality patří například Semínský akvadukt nebo Sopřečský kanál. V rámci celodenního výletu jsme navštívili hřebčín v Kladrubech nad Labem, který je jedním z nejstarších hřebčínů na světě. Tento hřebčín se stal domovem nejstaršího původního českého plemene koní – koně starokladrubského.

Hodnocení od všech účastníků kurzu bylo velmi pozitivním, žáci byli spokojeni se všemi sportovními aktivitami ale také s velmi dobrým celodenním stravováním a ubytováním. Cílem kurzu bylo rozvoj tělesných a motorických schopností formou cyklistiky, turistiky, soutěží a sportovních her. Velký důraz byl dán také na rozvoj osobních vztahů formou zážitkové pedagogiky a vztahu k okolí a přírodě. Tento cíl se podařilo naplnit.

Mgr. Josef Jakl

rss