ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Čistá Vysočina 2021

Ani v této nelehké covidové době není žákům a studentům Gymnázia, SOŠ a VOŠ v Ledči nad Sázavou lhostejná otázka čistého okolí a zdravého životního prostředí.

Proto jsme se letos 19. 4. 2021 již po třetí zúčastnili v rámci akce Čistá Vysočina „úklidu“ okolí Ledče nad Sázavou. V minulých letech se do této akce zapojovali studenti gymnázia a letos se přidali i žáci střední odborné školy. Celkem 30 žáků (z gymnázia – Oktáva + 4.B a Septimy bylo 14 účastníků a 16 ze střední odborné školy – 1. – 3. ročník) za doprovodu šesti pedagogů, za dodržování bezpečnosti práce a protiepidemiologických opatření se po obědě vydalo do terénu.

Úklid probíhal v 6 skupinách. První skupina se vydala z města podél řeky Sázavy směrem do obce Sechov a druhá skupina jim šla naproti od křižovatky před lesem z hlavní silnice na Hněvkovice směrem k Ledči nad Sázavou. Zbývající čtyři skupiny si rozdělily úsek silnice č. 150 od gymnázia až před Hněvkovice. Cestou zpět prošly ještě cestu k Barborce a část silnice do Bohumilic. Uklidili jsme přibližně 15 km komunikací a nasbírali celkem 35 pytlů odpadků různého charakteru, které jsme uložili do igelitových pytlů a připravili k odvozu na kraji silnice.

Chladnější dubnové počasí nám nevadilo, později se přidal i déšť, ale nás hřál pocit z dobře vykonané práce, spojené s vycházkou do okolí Ledče nad Sázavou a míst, které někteří žáci navštívili poprvé.

Při úklidu bylo z reakcí zúčastněných žáků jasné, že ochrana přírody a životního prostředí patří mezi jejich prioritní záležitosti. Nelíbilo se jim, že i přes vypracovaný systém sběrového hospodářství a třídění odpadků, dovedou někteří lidé vyhodit nepotřebný materiál jen tak do přírody.

Všem zúčastněným patří velké poděkování za odvedenou práci.

Myslíme si, že čisté okolí a zdravé životní prostředí jsou dobrou vizitkou moderních lidí v 21. století. Pokud se tato akce bude opakovat i v příštím roce, rádi znovu přispějeme svou pomocí k ochraně přírody a čistotě našeho okolí.

rss