Archiv

Čertovská nadílka

V pondělí 5.12. proběhla  v naší škole nadílka pro žáky nižšího gymnázia. Mikuláš v doprovodu andělů a čertů navštívil během páté a šesté vyučovací hodiny třídy od primy do kvarty.

V každé třídě se nejdříve do spárů čertů dostali největší hříšníci, kteří byli potrestáni a po splnění úkolu propuštěni s pokáráním. Hodné děti, jak velí tradice, byly pochváleny, ale sladkou nadílku v podobě perníku dostali všichni.

Jak je patrné z fotografií  z této akce, bavili se jak studenti sexty a 2.B, kteří se vtělili do Mikuláše, andělů, čertů a čertic  (a některé masky byly mimořádně přesvědčivé), tak žáci nižšího gymnázia. Někteří byli sice zaskočeni počtem čertů a hlukem, který působili, ale rychle se vzpamatovali a užili si zábavnou půlhodinku.

Lenka Trtíková


DALŠÍCH 42 FOTEK:

rss