Archiv

Certifikát za vynikající práci ve fiktivní firmě pro naše studenty

Letos poprvé studenti 2. ročníku Vyšší odborné školy v Ledči nad Sázavou (ti, kteří nejlépe pracovali), získali Certifikát za vynikající práci ve fiktivní firmě. Certifikáty uděluje Národní ústav pro vzdělávání Praha, pracoviště Centrum fiktivních firem.

Certifikát je potvrzením o absolvování fiktivní firmy v modulu Podnikatelské činnosti a především o aktivní účasti v rámci studenty zvolené fiktivní firmy Enjoy this moment, s. r. o., která se zabývá půjčováním společenských a svatebních šatů a pánských obleků.

V budoucnu může studentům tento certifikát sloužit jako doklad o praxi při přijímacích pohovorech v zaměstnání.

Podmínkou získání certifikátu byla nejen 3 hodinová dotace v rámci vzdělávacího programu, ale také účast na mezinárodním veletrhu či dvou regionálních veletrzích, dále pak aktivní účast v rámci obchodní, mzdové, daňové a personální oblasti.

Všechny tyto znalosti a dovednosti v rámci celého roku nejlépe zvládli, a tudíž mezi nejpilnější studenty, kteří obdrželi Certifikát za vynikající práci ve fiktivní firmě, patří: Martin Jindra, Kristýna Jelínková a Veronika Pajerová.

Přeji nejen jim ale celé skupině, aby všechny získané zkušenosti dobře využili ve svém budoucím profesním životě.

Ing. Soňa Poupětová

rss