Multifunkční sál

Ceník víceúčelového sálu

 Pronájem Cena za hodinu
v Kč 
 Sál - základ (jeviště, hlediště, kulisárna)  200,-
 Osvětlení jeviště  100,-
 Ozvučení  50,-
 Plátno + datový projektor  150,-
 Obsluha  200,-
 Šatny  50,-


Objednávka pronájmu sálu musí být ohlášena z provozních důvodů minimálně týden dopředu.

Platnost ceníku od 1. 1. 2018

rss