Multifunkční sál

Ceník víceúčelového sálu

 Pronájem Cena za hodinu
v Kč 
 Sál - základ (jeviště, hlediště, kulisárna)  250,-
 Osvětlení jeviště  140,-
 Ozvučení  70,-
 Plátno + datový projektor  180,-
 Obsluha  200,-
 Šatny  50,-


Objednávka pronájmu sálu musí být ohlášena z provozních důvodů minimálně týden dopředu.

Platnost ceníku od 1. 4. 2022

rss