ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Cena hejtmana Kraje Vysočina putuje na naši střední školu

Letošní ročník přehlídky středních odborných škol Mladý tvorca 2018 v Nitře byl pro naši školu úspěšný. Slavnostní zahájení za přítomnosti ministra práce a sociálních věcí SR zástupců ministerstva průmyslu SR a Nitranského samosprávného kraje proběhlo 26. dubna 2018. Ministerstvo průmyslu SR vyhlašuje soutěž "Inovace a technická tvořivost v roce 2018" s cílem podpořit a motivovat tvořivost žáků. Do soutěže mohou přihlásit své výrobky studenti středních škol prezentující se na výstavě Mladý tvorca ve čtyřech kategoriích - strojírenství, elektrotechnika, dřevařství a umělecké zpracování výrobků. Letos jsme se zúčastnili přehlídky Mladý tvorca 2018 již potřetí a poprvé jsme jeli do Nitry se soutěžním výrobkem AirQuality on Budget, který vytvořil Adam Prchal, student 3. ročníku oboru informační technologie. Výrobek slouží k měření kvality ovzduší, konkrétně obsahu CO2 ve vzduchu. Obal výrobku Adam navrhl a vytiskl na 3 D tiskárně. Výrobek je zkonstruován tak, že kontroluje hladinu CO2 ve třídách a pomocí LED diod udává naměřené hodnoty. Inspirací byla nedávná kauza na téma velké koncentrace CO2 ve třídách. "V budoucnu bych chtěl do zařízení zabudovat LCD displej pro zobrazení konkrétních hodnot, a také modul pro bezdrátovou komunikaci s centrálním počítačem, který by prováděl analýzu nasbíraných dat," řekl Adam porotě, která hodnotila soutěžní výrobky. Na závěr výstavy proběhlo slavnostní vyhodnocení a předávání cen hejtmana Kraje Vysočina a cen, které věnovali do soutěže předsedové samosprávných krajů SR. Adam Prchal za svůj soutěžní výrobek vyhrál cenu hejtmana Kraje Vysočina, kterou si převzal z rukou radní Kraje Vysočina Ing. Jany Fialové.

Naše škola se na výstavě Mladý tvorca 2018 ve stánku Kraje Vysočina představila gravírováním jmen na lžičky a štítky na gravírovacím stroji EGX - 350, který se používá ve výuce technických oborů. Gravírování je technologie, která nahrazuje ruční rytí a umožňuje studentům vytvářet nápisy, ornamenty a štítky na různé materiály - plasty, dřevo, sklo a kovy. Na gravírovacím stroji můžeme vyrábět jmenovky, štítky, značení ke klíčům, na poháry, dárky a další. V letošním roce jsme představili novinku v podobě gravírování na sklo. Práci s gravírovacím strojem prezentoval student 3. ročníku oboru nástrojař Tomáš Novák.

Letošní ročník přehlídky splnil svůj cíl motivovat žáky a podpořit jejich zájem o budoucí kvalitní a kreativní vzdělávání. Adamovi blahopřejeme k výhře a přejeme mnoho dalších nápadů.

Ing. Vlasta Rýdlová, ZŘ pro vzdělávání


https://www.kr-vysocina.cz/stredni-skoly-z-nbsp-vysociny-se-nbsp-predstavily-v-nbsp-nitre/d-4087010/p1=1013


rss