ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Blahopřejeme Nikole a držíme palce!

Práce Nikoly Velátové postoupila do celostátního kola SOČ, obor chemie

V letošním roce slaví velký úspěch Nikola Velátová se svou prací SOČ (středoškolské odborné činnosti), kterou zaměřila na testování enzymů, které odbourávají yperit. Práce byla vypracována v Loschmidtových laboratořích Masarykovy univerzity v Brně pod vedením Ing. Andrei Schenkmayerové, Ph. D. Cílem výzkumu bylo připravit a charakterizovat nové varianty halogenalkandehalogenáz, otestovat jejich aktivitu vůči analogům yperitu a najít podmínky pro novou dehalogenázu.

Nikola se probojovala se svou prací přes okresní a krajské kolo až do celostátního kola SOČ , kde bude 12. 6. 2021 práci prezentovat. V letošním roce celostátní vedení SOČ rozhodlo, že jsou všechna postupová kola realizována elektronicky.

Za skvělým umístěním Nikoly jsou ale hodiny práce v laboratoři a neméně času stráveného nad zpracováním všech zdrojů a výsledků měření do konečné podoby. Vedle bádání v laboratoři se Nikola také poctivě připravovala a plnila si školní povinnosti. V minulém týdnu výborně odmaturovala a po prázdninách se chystá studovat na Masarykově univerzitě.

Všichni víme, jak složité je vymýšlet nové věci a hledat originální řešení. Hodně z těch, kteří se o to snaží, svého cíle ani nedosáhne. Někdy chybí čas, jindy píle. Ale protože i cesta může být cíl a v myšlení to platí dvojnásob, přejeme Nikole do bádání a budoucího studia hodně úspěchů.


Za přírodovědnou komisi Mgr. Jaroslava Vrbková

(fotografie z ústní maturitní zkoušky)

rss