ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Beseda s Václavem Moravcem

Ve středu 1. června se studenti vyššího gymnázia a studenti maturitních oborů SOŠ zúčastnili dlouho plánované besedy s moderátorem České televize a vysokoškolským pedagogem, panem Václavem Moravcem. Celá akce byla plánována už od podzimu, ale covidová opatření dovolila její realizaci až teprve nyní. I tak se, troufám si tvrdit, jednalo o hezký dárek ke Dni dětí pro naše studenty.

Sál našeho gymnázia byl zaplněný a studenti dychtivě očekávali příchod hlavní hvězdy. Po počátečním ostychu byly položeny první otázky, a to z řad studentů i přítomných pedagogů. Pan Moravec odpovídal na rozličné dotazy a na konci si vysloužil obrovský aplaus.

Po skončení besedy následovalo fotografování, protože o takovýto suvenýr nikdo z nás nechtěl přijít. Pan Moravec byl velmi milý, se studenty (i učiteli) se vyfotografoval a pokračoval v neformální diskusi s některými tazateli.

Velmi děkuji vedení školy za podporu při realizaci této akce a děkuji vám všem, milí studenti, kteří jste vystoupili ze své komfortní zóny a položili jste dotaz. Vážím si toho!

Mgr. Michaela Součková


rss