Archiv

Autorské čtení Michaely Fišarové na ledečském gymnáziu

V úterý 19. dubna 2016 jsme přivítali v sále ledečského gymnázia spisovatelku Michaelu Fišarovou, která žákům nižšího gymnázia představila svoji knihu Nikolina cesta.

Paní Michaela Fišarová je autorkou knih pro děti a mládež, např. Nikolina cesta, Náš dvůr má tajemství, A-Ž půjdeš do školy apod. Nikolina cesta byla její prvotinou a získala za ni Zlatou stuhu 2013, což je ocenění určené pro nejlepší knihy pro mládež. A především k této knize se vztahovalo autorské čtení a beseda v sále gymnázia.

Spisovatelka nejdříve dětem přiblížila hlavní postavu knihy a její příběh, který se dotýká tématu domácího násilí. V rozhovoru s dětmi vypíchla to, aby si děti uvědomily, že žít v harmonickém rodinném prostředí není samozřejmostí a měly by si toho vážit. Ale pokud někdo nemá takové štěstí, měl by v sobě najít odvahu a pokusit se situaci řešit či zlepšit, jako to udělala v její knize dívka Nikola. Poté následovalo autorské čtení první a druhé kapitoly zmíněné knihy. Texty posluchače zaujaly jednak postavami, které jsou jim blízké věkem i svými nápady, jednak tím, jak se v nich postupně objevovaly náznaky rodinných problémů. Výborný dojem z textů byl ještě umocněn vynikajícím přednesem paní Fišarové, která dokázala skvěle odlišit promluvy jednotlivých postav.

V druhé části besedy vybídla autorka žáky k dotazům, a přestože jich bylo dost, trpělivě a obšírně na každý odpověděla. Děti se dozvěděly, jak dlouho autorce trvá napsat knihu, jaký je proces vydávání knih, že svoji první knihu napsala Michaela Fišarová ve třinácti letech a věnovala ji své mamince (dokonce okamžitě ocitovala i první větu této knihy), že se podle její knihy Náš dvůr má tajemství připravuje scénář pro Českou televizi a mnoho dalších zajímavostí. Ostatní otázky se vztahovaly ke knize Nikolina cesta, k ilustracím, k inspiraci pro její napsání apod.

Jak velmi kniha i povídání s Michaelou Fišarovou gymnazisty zaujalo, bylo zřejmé i po skončení besedy: děti požádaly autorku o podpis, a tak se, díky autorčině laskavosti, uskutečnila i neplánovaná (a poměrně dlouhá) autogramiáda, jejíž závěr se neobešel bez dnes tolik oblíbených selfíček.

Setkání se autorem knihy nebývá ve škole příliš obvyklé, o to víc jsme tedy rádi, že beseda s Michaelou Fišarovou se povedla, měla velký úspěch u dětí, pedagogů i autorky samotné.

Lenka Trtíková


rss