Aplikace na počítači (DVPP)

Aplikace na počítači

Obsah

1.  Základy práce s počítačem a správa souborů

·         Základy práce v operačním systému Windows, práce s okny

·         Struktura dat na disku (soubory, složky), správa a organizace souborů a složek

·         Vyhledávání informací v Internetu, hodnocení důvěryhodnosti obsahu

·         Principy autorské ochrany obsahu a ochrany osobních údajů

·         Virtuální komunity, sociální sítě a on-line komunikace

2. Textový procesor MS Word

·         Práce s textovými dokumenty v programu MS Word

·         Vytváření a úpravy dokumentů, formátování textu a odstavců, formátování styly

·         Vkládání tabulek a grafických objektů do textu

·         Vytváření rozsáhlejších dokumentů, titulky objektů, obsahu a seznam objektů

3. Tabulkový procesor MS Excel

·         Práce s tabulkami v programu MS Excel

·         Hodnoty a vzorce, používání užitečných návyků pro vytváření tabulek

·         Relativní a absolutní adresace buněk, použití ve vzorcích

·         Formátování tabulek, grafická úprava tabulek

·         Vytváření vzorců se základními matematickými, statistickými a logickými funkcemi

·         Práce s rozsáhlými tabulkami, řazení a filtrování dat

·         Vytváření a úpravy grafů pro přehlednější zobrazení informací

4. Tvorba prezentací v MS PowerPointu

·         Zásady tvorby prezentací, používání užitečných návyků pro vytváření prezentací

·         Motivy a možnosti jejich modifikace, předlohy snímků a jejich úpravy

·         Diagramy SmartArt - tvorba cyklických a hierarchických diagramů, grafy

·         Přechody snímků, animace objektů, animace

·         Příprava tiskových podkladů, možnosti tisku prezentací

Číslo akreditace

MSMT-6216/2017-1-324

Cílová skupina

pro učitele základních, středních a vyšších odborných škol

Garant

Ing. Jan Roubíček

Lektoři

Ing. Jana Flekalová, Ing. Jaroslav Adamus, Ing. Jan Roubíček

Místo

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola
Koželská 551, Ledeč nad Sázavou, počítačová učebna K11

Hodinová dotace

80 hodin

Cena

7 500,- Kč

Termín

ve všední dny po 4 hodinách od 15:00 do 18:30  (2x týdně), případně
v sobotu po 8 hodinách od 9:00 do 16:30

Přihlášky

e-mail: rydlovav@gsv365.cz 


rss