Anglický jazyk pro mírně pokročilé

Obsah kurzu

Kdo jsme a co děláme, kde bydlíme, rodina a přátelé, věci okolo nás, aktivity v našem životě.

Přítomný prostý čas, frekvenční příslovce, čtení časových údajů, rozkazovací způsob, ukazovací zájmena, tvoření množného čísla, používání some/any+neurčitého členu, místní předložky, vazba there is/are, počitatelnost podstatných jmen, problematika členů, sloveso can/can¨t, love/like/hate, základní časové předložky, dny v týdnu, měsíce, určování času, přehled použití slovesa have, důležité obchody a budovy ve městě, cestování ve městě, orientace ve městě, jak se zeptat na cestu, základní slovíčka pro jídlo a pití, čtení cenových údajů, postoj k nejrůznějším činnostem, základní fráze pro nakupování, základní barvy ...

Místo konání: SOŠ, Koželská ulice 551, Ledeč nad Sázavou, učebna č. K01

Rozsah hodin: 35 hodin - 2 soboty v měsíci po 4 vyučovacích hodinách

Termíny konání: soboty od 8.00 do 11.30 h

Cena: 2.990,-- Kč, číslo účtu 2791810227/0100

Certifikát: Osvědčení o absolvování kurzu Anglický jazyk pro mírně pokročilé

Maximální počet účastníků: 10 osob, přijímáni na základě pořadí přihlášení

Bližší informace získáte e-mailem rydlovav@gsv365.cz nebo telefonicky 731 612 319.

rss