Archiv

Anglický jazyk - mezinárodní jazykové zkoušky

Po celý podzim 2016 probíhal na naší škole kurz přípravy na složení mezinárodních jazykových zkoušek FCE (First Certificate in English) a PET (Preliminary English Test). Kurzu se zúčastnilo 9 zájemců ze tříd od sexty po oktávu. Někteří z nich se přihlásili k těmto zkouškám v prosincových termínech, jiní plánují zkoušku rok 2017, další si zdokonalují svoji angličtinu.

Sedm studentů oktávy a 4. B složilo FCE nebo PET už v minulém školním roce. Byly to Anna Marie Vavřičková a Tereza Panská z letošní oktávy a Veronika Stejskalová z letošní 4. B (všechny FCE), Zuzana Jeřábková z oktávy, Anna Koníčková, Tereza Bernáthová a Martina Vomelová - všechny ze 4.B (PET).

K prosincovým zkouškám FCE a PET se přihlásilo dalších devět studentů, hlavně z oktávy. Někteří se připravovali individuálně, jiní navštěvovali zmíněný kurz, kde mohli rozvíjet hlavně svoji mluvenou angličtinu, trénovat poslech a dovědět se více o strategii u zkoušek tohoto typu. Výsledky zkoušek dosud nejsou známy, oznámení trvá vždy minimálně šest týdnů.

S napětím čekáme na výsledky a doufáme, že velká část studentů maturitního ročníku bude mít doživotně platný certifikát o své úrovni znalostí anglického jazyka. Věříme, že jim angličtina bude dobrým pomocníkem při budoucím studiu i v práci. Zanedbatelný není ani fakt, že ti, kdo zkoušku FCE, popř. PET složí, nemusí už díky rozhodnutí MŠMT skládat školní část maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Pokud bude dostatečný zájem z řad studentů, příprava na jazykové zkoušky bude pokračovat i v kalendářním roce 2017, a to od února. Předpokládá se účast hlavně studentů ze 7.S a 3.B, ale i z nižších ročníků. Každý zájemce by si měl stanovit cíl, úroveň zkoušky, termín a potom individuální postup přípravy.                                                 Jiří Foller

Data zkoušek a podrobné informace jsou na

https://www.britishcouncil.cz/zkousky/cambridge/datum-cena-misto

nebo v samostatném souboru v příloze tohoto článku.

 

TERMÍNY ZKOUŠEK

Typ zkoušky

Datum zkoušky

Ukončení registrace

Pozdní registrace

Cena

Ústní část

PET papírově

18.3.2017

10.2.

23.2.

2.900,-

10.3. - 19.3.

 

26.5.

21.4.

4.5.

2.900,-

19.5. - 28.5.

FCE papírově

4.3.

27.1.

9.2.

4.450,-

24.2. - 5.3.

 

3.6.

 

 

 

 

 

6.6.

 

 

 

 

 

24.6.

 

 

 

 

FCE počítačově

18.2.

3.2.

---

4.450,-

11.2. - 19.2.

 

11.4.

 

 

 

 

 

20.5.

 

 

 

 

 

8.6.

 

 

 

 

 

10.6.

 

 

 

 

 

Registrační centra: Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Praha, Zlín

Složení mezinárodní jazykové zkoušky je důkazem, že se na naší škole věnujeme všem od nejmenších až po nejstarší žáky, a také těm nejnadanějším, aby mohli úspěšně konkurovat svým vrstevníkům.

Podrobnosti o zkouškách zde:Ilustrační obrázky: flick.com, en.wikipoedia.com, pixabay.com

rss