ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Americká asistentka v Ledči nad Sázavou

Ve školním roce 2023-2024 bude ve výuce na gymnáziu a střední odborné škole v Ledči nad Sázavou pracovat americká asistentka. Beatrice Allison Voorhess, byla vybrána na naši školu Komisí J. Williama Fulbrighta, mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a dalších služeb. Na českých středních školách díky Fulbrightovým stipendiím pomáhají s výukou angličtiny asistenti z USA.

V úterý 19. září 2023 jsme se účastnily společně s naší americkou asistentkou Beatrice Allison Voorhess, mentorkou asistentky paní Zuzanou Dvořákovou, učitelkou anglického jazyka, slavnostního setkání asistentů, mentorů a ředitelů škol, kde budou tento školní rok působit ve výuce asistenti z nadace Fulbright.

Nejprve nás v Senátu Parlamentu ČR čekalo přivítání předsedou Senátu Parlamentu ČR panem RNDr. Milošem Vystrčilem a dalšími senátory. Poté bylo možné si prohlédnout budovu Senátu a navštívit Vilu Lanna, kde probíhá školení amerických asistentů. Později jsme byli pozváni na recepci do rezidence velvyslance Spojených států amerických v ČR Bijana J. Sabeta, kde nás čekalo také uvítání a neformální program.

Programy Fulbrightovy komise s více než třicetiletou tradicí podpořily pobyty více než 1200 stipendistů z České republiky a téměř 1100 stipendistů z USA. Věříme, že se naší nové asistentce bude ve škole a v Ledči nad Sázavou líbit.

Mgr. Ivana Vitisková, ředitelka


rss