ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Adaptační kurz SOŠ

Letošní adaptační kurz SOŠ probíhal 2. – 3. září v táborové základně v Chřenovicích. Program připravilo opět Středisko volného času v Ledči nad Sázavou. Účastnilo se ho celkem 15 žáků (třídy 1. I, 1. MS, 1. SM).

Začátek byl ve znamení vytrvalého deště, který pokračoval až do odpoledních hodin. Náladu nám však rozmary počasí nezkazily a začali jsme podle předem připraveného scénáře.

Program byl zaměřen na tvorbu týmu, spolupráci a týmové řešení problémů. Žáci také absolvovali mnoho aktivit v přírodě.

S velkým úspěchem proběhla noční prožitková pedagogika, kterou všichni, i přes velkou náročnost, zvládli.

Počasí se ve večerních hodinách umoudřilo, a o to lépe se nám pokračovalo následující den.

Poděkování patří všem, kteří tento kurz připravili a starali se o nás: kuchařky (prima jídlo), lektorky (aktivní a kamarádský přístup) a nakonec i „nevyzpytatelné počasí“.

Závěrem lze popřát našim „prvákům“, aby se jim ve škole líbilo a dařilo tak jako na kurzu a těm budoucím, aby pokračovali v této pěkné a smysluplné tradici naší školy.

Za pedagogický dozor: Mgr. Josef Jakl, Ing. Stanislav Dlouhý

rss